Swappie Käyttöturva™

1. Swappie Käyttöturva™ ehdot

Swappiella on kaikista tuotteistaan kuluttajasuojalain mukainen virhevastuu. Tämä Swappie Käyttöturva™ määräytyy Swappien määrittelemien ehtojen mukaisesti, jotka on lueteltu alla.

1.1 Yleistä
Tarjoamme laitteillemme 6kk Swappie Käyttöturva™:n. Huollot suoritetaan korjaamalla havaittu virhe. Näissä käyttöturvaehdoissa mainitaan erikseen ne laitteen tai niiden osat, joita Swappie Käyttöturva™ ei koske.

1.2 Voimassaoloaika ja –alue
Swappie Käyttöturva™ voimassaoloaika 6kk lasketaan ostopäivästä alkaen. Voimassaoloalue on Suomi.

1.3 Swappie Käyttöturva™ sisältö

Käyttöturvamme sisältää seuraavat palvelut:

Erikoisnopea huolto
Kaikki puhelimien huoltotyöt aloitetaan arkisin yhdessä vuorokaudessa niiden vastaanottamisesta.
Ilmainen vikadiagnoosi
Teemme asiakkaillemme ilmaisen vikadiagnoosin myös, vaikka laite ei kuuluisikaan Swappie Käyttöturva™:n tai virhevastuun piiriin.
Ilmainen lainalaite huollon ajaksi
Asiakas vastaa lainalaitteen vahingoista ja epätavanomaisesta kunnon muutoksesta laina-ajan. Swappien myöntämä lainalaite tulee palauttaa huolletun laitteen toimituksen yhteydessä.

Swappie ei vastaa virheestä, jos näyttää todennäköiseltä että laitteen laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu Asiakkaan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttöohjeiden vastain käyttö tai muu tavaran vääränlainen/huolimaton käsittely.

Lisäksi on huomioitava seuraavat seikat:
• Swappie Käyttöturva™ ei koske puhelinten akkuja.
• Swappie Käyttöturva™ ei koske käytöstä johtuvaa näytön hajoamista tai halkeamista.
• Swappie Käyttöturva™ ei koske ohjelmistovikoja.
• Swappie Käyttöturva™:an ei kuulu puhelimen puhdistaminen viruksista ja/tai haittaohjelmista.
• Swappie Käyttöturva™ ei ole voimassa, mikäli laite on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan.
• Virtalähteen johtojen katkaisu tai laitteen fyysinen avaaminen poistavat oikeuden Swappie Käyttöturva™:an.
• Swappie Käyttöturva™ raukeaa, mikäli tuote vaurioituu postissa lähettäjän huolimattomuuden vuoksi. Paketin tulee olla ehjä ja riittävästi pehmustettu.
• Mikäli laitteen sarjanumero on poistettu tai turmeltu lukukelvottomaksi, Swappie Käyttöturva™ raukeaa
• Swappie Käyttöturva™ ei korvaa välillisiä tai puhtaita taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen rikkoutumisesta. Esimerkiksi tiedostojen tuhoutuminen ei ole käyttöturvan piirissä.

1.4 Menettely virhetilanteessa
Asiakkaan tulee tehdä virheilmoitus mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen info(a)swappie.fi Virheellinen tuote tulee viipymättä lähettää postitse tai toimittaa itse virheilmoituksen tekemisen ja ohjeistuksen vastaanottamisen jälkeen osoitteeseen Digilean Nordic Oy, Mannerheimintie 110, 00250 HELSINKI. Asiakas vastaa tiedostojen varmuuskopioinnista ennen tuotteen toimittamista huollettavaksi. Lähetettävä tuote tulee pakata kuten se on pakattu saapuessaan. Jos palautettava tuote palautetaan särkyvänä, eli tuote vaatii erilliskäsittelyä pakkauksensa vuoksi, on asiakkaan itse kustannettava palautuksesta aiheutuvat toimituskustannukset.
Käyttöturvapalautuksen mukaan tulee liittää
• Kopio sähköpostitse saadusta tilausvahvistuksesta/kuitista
• omat yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• vapaamuotoinen vikaselostus
• kaikki tuotteen mukana tulleet oheislaitteet, kaapelit ja asennuslevyt

1.5 Huoltotoimenpiteet

Huolto suoritetaan korjaamalla havaittu virhe. Mikäli tarvittavia varaosia ei ole saatavilla, tai mikäli varaosat ovat huomattavan arvokkaita laitteen sen hetkiseen arvoon nähden, korvataan viallinen tuote vastaavanlaisella tuotteella. Virheen korjaaminen pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Normaalitilanteessa käyttöturvakorjauksen kesto on keskimäärin 1-3 työpäivää laitteen saapumisesta huollettavaksi. Perustellusta syystä huolto voi kestää pidempään. Kohtuullista korjaus- tai vaihtoaikaa arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa tavaran ominaisuudet, varaosien saatavuus ja virheen laatu.
Jos virheen korjaaminen tai vastaavanlaisen tuotteen toimittaminen ei tule kyseeseen, voidaan sopia hinnanalennuksesta tai purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen.