Swappie Takuu™

1. Swappie Takuu™ ehdot

Swappie tarjoaaa kaikille puhelimille, laitteille sekä muille tuotteille aina jopa 6 kuukauden mittaisen Swappie Takuu™:n. Havaittu virhe huolletaan Swappien toimeista. Takuuehdoissa määritellään erikseen ne tuotteen, laitteen, puhelimen tai niiden osat, joita ei Swappie Takuu™ koske.

Swappie Takuu™ sisältää ehdot Swappien määritelmän mukaisesti jotka luetellaan myöhemmin alla olevissa ehdoissa. Swappie tuotteisiin kuuluu kuluttajasuojalain määrittelemä virhevastuu.
Voimassaoloaika Swappie Takuu™:lle on 6 kuukautta, alkaen ostopäivästä. Takuun voimassaoloalue on Suomi.

 

Seuraavat palvelut kuuluvat takuumme piiriin:

 

  • Taattu nopea huolto Vastaanotettuamme puhelimen/laitteen aloitamme huoltoprosessin välittömästi vuorokauden sisällä. ja laitteiden huoltotyöt
  • Vikadiagnoosi ilmaiseksi Kaikki asiakkaamme saavat ilmaisen vikadiagnoosin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen laite Swappien virhevastuun piiriin.
  • Lainalaite ilmaiseksi huollon ajaksi. Asiakkaan vastuulla on lainalaitteen pitäminen siinä kunnossa kun se on luovutettu. Lainalaite on palautettava samalla kun asiakkaalle luovutetaan huollettu laite takaisin

Jos näyttää todennäköiseltä että laitteen virhe johtuu Asiakkaan puolella tapahtuneesta syystä, ei Swappie vastaa siitä. Mahdollisia tällaisia syitä ovat esimerkiksi laitteen fyysinen vahingoittaminen, käyttöohjeiden vastainen menettely tai muu huolimaton toiminta.

Huoltoprosessi

Havaittu virhe korjataan huollossa. Jos varaosien saatavuus on heikko, osat kohtuuttoman kalliita tai muulla tavalla osoittautuu kannattamattomaksi huoltaa, kyseinen virheellinen laite korvataan vastaavanlaisella tuotteella. Erikoisnopean huoltomme ansioista Swappien takuukorjaus on vain keskimäärin 1-5 arkipäivää siitä hetkestä kun laite on saapunut huoltoon. Joissakin tapaukissa huolto voi esimerkiksi lomien tai muiden syiden takia kestää pidempään. Jotta tuote voitaisiin korjata kohtuullisessa  ajassa, on tilanteeseen huomioitava myös tuotteen laatu, varaosien saatavuustilanne, virheen laajuus tai muut tekniset erityisominaisuudet. Swappie voi myös sopia mahdollisesti hinnanalennuksesta tai purkaa kauppa jos virheen korjaaminen on mahdotonta kannattavasti tai virhe on hyvin vähäinen.

Seuraavat asiat tulee huomioda takuusta:

• Akut eivät kuulu Swappie Takuu™:n piiriin.
• Näytön hajoaminen tai halkeaminen ei kuulu Swappie Takuu™:n piiriin.
• Ohjelmistoviat eivät kuulu Swappie Takuu™:n piiriin.
• Puhelimen puhdistaminen viruksista tai muista haittaohjelmista ei kuulu Swappie Takuu™:n piiriin.
• Jos laite on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan, vahingot eivät kuulu Swappie Takuu™:n piiriin.
• Virtalähteen johtojen katkaisu tai laitteen fyysinen avaaminen poistavat oikeuden Swappie Takuu™:an.
• Tuotteen vahingoittuminen lähetyksen aikana postissa lähettäjän huolimattomuuden johdosta ei kuulu Swappie Takuu™:n piiriin. Paketti kannattaa aina pakata tarpeeksi suojaavasti.
• Swappie Takuu™:n raukeaa mikäli puhelimen sarjanumero on poistettu tai muulla tavalla tehty lukukelvottomaksi.
• Muut välilliset tai puhtaasti taloudelliset vahingot jotka ovat aiheutuneet tuotteen rikkoutumisesta, kuten tiedostojen tuhoutuminen, eivät kuulu Swappie Takuu™:n piiriin.

Virhetilanteen menettely

Asiakkaan tulee tehdä virheilmoitus mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen. Virheilmoitus tulee tehdä asiakkaan puolelta mahdollisimman nopeasti kun asiakas on havainnut virheen ja se tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@swappie.fi. Virheelliseksi osoitettu tuote tulee viipymättä lähettää postin kautta tai mahdollisesti myös toimittaa itse virheilmoituksen sekä ohjeistuksen vastaanottamisen jälkeen seuraavaan osoitteeseen:

Swappie
Itämerenkatu 15
00180 Helsinki.

Asiakas vastaa tiedostojen varmuuskopioinnista ennen tuotteen toimittamista huollettavaksi. Lähetettävä tuote tulee pakata kuten se on pakattu saapuessaan Swapielle. Mikäli laite toimitetaan ja palautetaan niin että se on merkitty särkyväksi, eli tuotteen käsittely vaatii erillistä toimenpidettä, on Asiakas velvollinen maksamaan aiheutetut tomituskustannukset. Asiakas on itse velvollinen tiedostojen varmuuskopioinnista ennen kuin tuote on lähetetty Swappien huoltoon.

Seuraavat asiat tulee liittää mukaan takuun alaiseen palautukseen:

• Sähköpostiin lähetetty tilausvahvistus joka toimii kuittina.
• Asiakkaan yhteystiedot
• Asiakkaan oma vikaselostus.
• Laitteen kaikki muut oheislaitteet jotka tulivat alkuperäispakkauksen mukana.